مشروعیت حکومت از دیدگاه نبوی
48 بازدید
محل نشر: ماهنامه اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی شمیم یاس ، سال یازدهم ، شماره 119 ، بهمن ماه 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشروعیت سیاسی یکی واژه های پر کاربرد و مهم در عرصه علوم و فلسفه سیاسی است و در عمل نیز از مهمترین دغدغه های حکومت ها در طول تاریخ بوده است. اینکه چرا باید از یک حکومت تبعیت کرد و منشاء مشروعیت و حق حاکمیت حکومت موجود چیست و چرا باید تابع قوانین و مقررات حکومت بود؟ در این باره دیدگاه های مهم و قابل دقتی وجود دارد که در فلسفه علوم سیاسی به آن پرداخته می شود. در جهان اسلام نیز هیچ مسئله ای همچون همین مسئله مورد تضارب آراء و بحث گفتگو واقع نشده بلکه انشعابات فرقه ای در اسلام بیشتر تابع همین مسئله بوده است . در همین رابطه حکومت های مختلف و معارضان آنها تماماً مسئله مشروعیت و یا عدم مشروعیت سیاسی را با توجه به آموزه های اسلامی و دیدگاه سیاسی رسول خدا تفسیر و تبیین نموده اند. اینکه دیدگاه رسول خدا ص به عنوان بزرگترین رهبر فکری و مذهبی جهان و نیز آخرین پیام آور الهی به مسئله مشروعیت سیاسی چه بوده است از یک جهت به گسترش علم و از جهت دیگر به ایجاد همسویی میان فرقه های مختلف اسلامی خواهد انجامید. در این پژوهش با توجه به دیدگاه های رایج در مورد مشروعیت سیاسی به بررسی و بحث از دیدگاه سیاسی رسول خدا نسبت به این امر پرداخته و به مهمترین آراء در این باره یعنی دیدگاه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته و صحت انتساب آن ها را به رسول خدا مورد مداقّه قرار خواهیم داد.