سیره علوی در رفتار با مخالفان و معاندان
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیره پژوهی از مطالعات کاربردی، پرطرفدار و نوین حوزه تاریخ است که با رویکردی اجتهادی مبانی حاکم بر رفتار معصومان را، به جهت الگو گیری از آنان معطوف به ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی و غیره بررسی نموده که در این میان سیره علوی به دلیل جایگاه ایشان در بین مسلمانان و شیعیان و ارتباط آن سیره با حوادث مهم صدر اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بُعد اجتماعی و سیاسیِ سیره علوی نوع تعاملات ایشان با دشمنان و مخالفانشان با توجه به گستره زمانی این سیره از بعثت تا شهادت، موضوع اصلی این مقاله قرار گرفته است تا ملاک‌ها و معیارهای دشمنی و دشمن شناسی و نحوه تعامل با دشمنان در سیره علوی شناسایی‌شده تا در نهایت اثبات شود که حضرت با توجه به شرایط زمانی و مصالح کلان و با در نظر گرفتن قوانین اسلامی و نه تمایلات نفسانی، رفتارها و موضع‌گیری‌های متفاوتی را در برابر مخالفانشان ابراز داشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان با ملاک‌ها و معیارهای بشری و سطحی‌نگر در مورد دوستی‌ها و دشمنی‌های ایشان قضاوت زودهنگام کرد.