آلبوم من ◂ آیه الله حاج شیخ مهدی معزی تهرانی
پدربزرگ این حقیر