آلبوم من ◂ مرحوم حاج شیخ حسن معزی
از اساتید معزز حوزه علمیه قم