کوثر معرفت
50 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1393
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
این وبلاگ به جهت معرفی و نشر آثار و خاطرات عارف کامل، استاد وارسته، مربی اخلاق مرحوم حضرت آیه الله حاج شیخ مهدی معزی تهرانی ایجاد شده است.